" />
Speelzolder

Speelzolder

De speelzolder is geopend voor parkgasten. We hanteren hier een maximaal aantal bezoekers. Bij de ingang staat een bakje met voorwerpen. Zou u per persoon één van deze items willen mee nemen? Na afloop graag het item weer in het bakje terug leggen.

Als het bakje leeg is, zijn er het maximaal aantal bezoekers op de speelzolder. U zult dan even moeten wachten.

Als iedereen deze spelregels volgt, en u aan alle RIVM voorschriften voldoet, kunnen u en uw kinderen onbezorgd gebruik maken van de speelzolder.